start  |  gudstjänst  |  verksamhet  |  dop, vigsel, begravning  |  kyrkorna  |  sommar  |  kontakta oss

Djurö kyrka


Foto:K. Thörn


Djurö kyrka är öppen när personal finns på plats.
Ring gärna vår kyrkvaktmästare för mer precis information.


Kyrkvaktmästare:
Patrick Bochmann 08-747 54 65

Bokningar av dop och vigslar sker på Pastorsexpeditionen, tfn 08-571 540 00.Kalendarium för våra gudstjänster

Praktisk information vid vigslar


Detta gäller för Djurö kyrka:

Det kan vara väldigt störande med fotoblixtar och dylikt. Därför undanber vi oss fotografering under själva gudstjänsten, men vid brudparets in- och utgång är det fritt fram för fotografering. Det finns också en möjlighet att ha en videokamera stående på stativ på orgelläktaren eller i en kyrkbänk. Ett annat alternativ kan vara att en person får i uppdrag att sköta fotograferingen, som övriga sedan kan få ta del av resultatet av.

Dekoration. Observera att olika bestämmelser gäller för de olika kyrkorna. Se under respektive kyrkas rubrik.

Utsmyckning. Vill man ha egen utsmyckning i bänkvaserna går det utmärkt. Kontakta alltid kyrkvaktmästaren först så att han/hon kan berätta t.ex. vilken storlek vaserna har och komma med praktiska tips. Det finns alltid blommor på altaret i kyrkan.

In- och utgång. Brudparet går in tillsammans under ingångsmusiken.
Om ni har bestman, tärnor/näbbar med, så går de in tillsammans med brudparet. Samma följe som gick med brudparet in går också med ut ur kyrkan.

Tider. Kom i god tid! Vi har ofta fler dop och vigslar samma dag. Vid försening mer än 15 minuter kan vi tyvärr bli tvungna att flytta er vigsel till dagens slut.

Det går alldeles utmärkt att kasta ris eller blomblad men det får endast ske när brudföljet har kommit ut ur kyrkan. Ingen konfetti dock.

Ett tips... Tänk på att kyrkan är från 1600-talet. Det finns ingen toalett i kyrkan! Dock finns en toalett i Kyrkstugan - i byggnaden snett bakom kyrkan.

Dop-/begravningskaffe I samband med dop och begravningar finns möjligheten att hyra Kyrkstugan och Klockargården. Kyrkstugan ligger intill kyrkan och rymmer 80 personer. Klockargården som ligger intill pastorsexpeditionen vid skolan (1 km från kyrkan) rymmer 40 personer. Porslin, bord, stolar och köksutrustning finns. Efter nyttjandet städas/återställs lokalen. Alkohol är inte tillåtet i våra lokaler vid uthyrning.

Parkering Vi har få parkeringsplatser och besökarna är många. Därför får inga bilar stå längre än 2 timmar.

Kyrkbryggan ligger mittemot Djurö båtvarv i Kyrkviken och kan användas vid båttransport till/från kyrkan. Kontakta dock alltid vaktmästare innan.


Kyrkbryggan

KyrkanHistorik

Djurö kyrka invigdes år 1683 av kyrkoherden magister Ericus Noraeus. Den som tog initiativ till kyrkobygget var rådman Joseph Månsson. När han dog 1682 var kyrkobygget i full gång och slutfördes av hans familj, framförallt av sonen Erich Furugren.
Djurö blev eget pastorat 1929 efter att Nämdö hade sammanförts med Djurö. Innan dess tillhörde Djurö Värmdö församling. Sedan 1962 ingår även Möja i pastoratet.
För närvarande (2010) finns ca 3200 kyrkotillhöriga i församlingen. De fritidsboende är omkring femton gånger så många som de bofasta.

Kyrkobyggnaden

Kyrkan är byggd av liggande timmer på putsad stenfot. Den består av ett rektangulärt rum, och har tillförts två utbyggnader. Den norra utbyggnaden är sakristian och den södra, som ursprungligen var vapenhus, har i modern tid blivit kyrkans dopkapell. Under den södra utbyggnaden murades ett gravvalv, där kapten Furugren gravsattes år 1700. Ovanpå vapenhuset inrättades en läktare, den s k lotsläktaren. Kyrkan rymmer 150 personer.

Inredning

Altaruppsatsen är lika gammal som kyrkan, d v s från 1683. Den är ett träarbete i rustik barock, målad i ljusblått och rött, vitt och guld. Mittpartiet visar Kristus i Getsemane. Han omges av änglar, som håller passionsredskapen, och längst ned skymtar man den sovande Petrus och Maria Magdalena.
Predikstolen är från 1830-talet och är troligen samtida med nuvarande läktare. Båda arbetena ingick som ett led i 1835-1838 års restaurering, då bl a en äldre predikstol kasserades.
Bänkinredningen fick sin nuvarande utformning 1933.Pyramiderna och den snidade listen på de främre bänkskärmarna rekonstruerades år 1934.
Kyrkan har fem krucifix. Ett av dem är ett större krucifix av sydtyskt eller österrikiskt ursprung. De har daterats till ca 1500 och hänger över ingången till sakristian.

Oljemålningar

Djurö kyrka är ovanligt rik på oljemålningar. År 1853 nämns tolv oljefärgsmålningar, tio av dem hänger fortfarande i kyrkorummet. Tavlan till vänster om altaret föreställer Kristus som smärtornas man. Det är en oljemålning på trä från 1600-talet med motivet Kristus inför Pilatus, en kopia av Rembrandts tavla i national Gallery, London. Texten ”Ecce Homo” finns inskriven nedtill på tavlan. Oljemålningen på södra korväggen visar Korsnedtagningen och är en kopia av Rubens. Tavlan skänktes 1939 av G Schönmeyr.

Votivskepp

Votivskeppet som hänger i långhuset, ”Nordstiern”, utfördes 1706. Det överlämnades på
1800-talet som gåva till Statens historiska museum. Efter flera påtryckningar kom det åter i församlingens ägo 1933. Till kyrkan skänktes år 1928 en modell av barken Ragnar Harald från mitten av 1800-talet, nu placerad i koret.

Kyrkorglar

Djurö kyrka har från början haft orgel. Det var ingen självklarhet i äldre kyrkor. När kyrkan renoverades på 1830-talet så ”anbefalldes ett nytt något större och lämpligare instrument”. Den orgel som används idag byggdes 1852 av A V Lindgren och har sedan dess byggts om flera gånger. Av 9 stämmor är 7 identiska med det ursprungliga instrumentet av Lindgren. Trakturen är åter mekanisk och stämmorna är fördelade på en manual och pedal. Spelbordet är liksom på ursprungsinstrumentet placerat på norra sidan av orgelhuset.

Klockstapel och kyrkklockor

Den nuvarande rödmålade klockstapeln med vita luckor är byggd 1835-1836 och ligger norr om kyrkan.
De båda kyrkklockorna är gjutna 1908 av J A Beckman & Co i Stockholm. Sedan 1940 sker elektrisk klockringning. Den gamla lillklockan av järn från 1705 köptes av Nordiska museet 1909. Dess inskription framhäver Djurö kyrka som en tidig sjömanskyrka. : ”Dhe som dhen Högstes nåd på wyda hafwet prysa. Till detta hans kapell sin tacksamhet at wysa. Ha utaf fyra skepp Kong Oloff, Cronor tree, Hedvig Victoria dhen klåckan wehlat gie.”

Kyrkogården

Under 1600-talets första hälft fanns två kyrkogårdar, den ena på nuvarande plats och den
andra längre in vid Djurhamn. Den nuvarande kyrkogården, som omges av trästaket, är flera gånger utvidgad.
En cirkelformad minneslund ligger i den del av kyrkogården som tillkom 1986.

Besöksadress Telefon Epost Pastorsexpeditionens öppettider
Högmalmsvägen 08-571 544 00 djuro@djuromojanamdoforsamling.se Expeditionen är normalt bemannad
139 02 Djurhamn 08-571 545 44 (fax) moja@djuromojanamdoforsamling.se måndag - torsdag kl. 08.30-16.00