start  |  gudstjänst  |  verksamhet  |  dop, vigsel, begravning  |  kyrkorna  |  sommar  |  kontakta oss

Sandhamns kapell


Sandhamns kapellstiftelse äger och förvaltar kapellet.

Vill du ha dop/vigsel/begravning i kapellet? I så fall så bokas den genom vår församling men i övrigt är det speciella förutsättningar som gäller där. Kapellstiftelsen tar ut en avgift som vi kan informera mer om. Utöver detta så kan vi till icke församlingsbor endast erbjuda tider i juli månad eller möjligen i samband med att vi har Gudstjänst i kapellet - detta sker främst vid kyrkliga storhelger som påsk, Alla Helgons dag och advent. Övriga delar av året finns möjligheten att själv engagera präst/musiker. Kolla om er hemförsamling kan hjälpa till. Ni måste även komma överens om dag med vår vaktmästare på ön. Hon heter Britt-Marie Sundberg (se Personal under "Kontakta oss").

Kalendarium

Historik

Sandhamns kapell invigdes 1935 av ärkebiskop Erling Eidem och byggdes under ledning av byggmästare Petrus Carlsson.
Kapellet är beläget på Sandöns högsta punkt, vid foten av lotsutkiken. Det är byggt av vitmålat trä och består av ett långhus med vapenhus i väster och sakristia i norr. Taket är täckt av skiffer.

Inredning

Altartavlan skänktes 1939 av konsthandlare N Rapp i Stockholm. Det är en kopia av Rafaels välkända målning av Kristi förklaring. Samme donator har också förärat kapellet en oljemålning som föreställer S:t Josefs död, målad omkring 1800 av en okänd konstnär. Tavlan är placerad till vänster om altaret.

Votivskeppen är båda skänkta av mästerlotsen I T Phil respektive generalkonsul och fru W Wallin. Pihls skepp, som har sin plats över dopfunten, är tillverkad av givaren.
Det andra votivskeppet donerades år 1941. Det är en kopia av ett 1700-talsskepp i Singö kyrka.

Dopfunten är av grönpatinerad brons. Den tillsammans med ett dopfat i silver är en gåva av Föreningen Sandhamns Vänner. Funten är skulpterad av Alice Nordin.

Predikstolen har på det ena fältet en framställning av Tron, Hoppet och Kärleken och på det andra fältet Lagens tavlor.

Orgeln

Orgeln som finns på läktaren har fem stämmor. Den byggdes 1951 av musikdirektör Gustaf Kruse och kantor Gunnar Guhrén. Den femte stämman tillkom i början av 1980-talet.

Klockstapel

Den nuvarande klockstapeln gjorde av Petrus och Stig Carlsson år 1936. Klockan är tillverkad av Bergholtz klockgjuteri och skänkt av A Sundén-Cullberg. Elektrisk ringning installerades år 1975.

Kyrkogården

Kyrkogården började tas i bruk 1834 och ligger cirka 500 meter väster om kapellet.

Besöksadress Telefon Epost Pastorsexpeditionens öppettider
Högmalmsvägen 08-571 544 00 djuro@djuromojanamdoforsamling.se Expeditionen är normalt bemannad
139 02 Djurhamn 08-571 545 44 (fax) moja@djuromojanamdoforsamling.se måndag - torsdag kl. 08.30-16.00